Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Tìm hiểu giấy phép phần mềm mã nguồn mở

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #OPEN-SOURCE

Tìm hiểu giấy phép phần mềm mã nguồn mở I. Khái quát phần mềm mã nguồn mở 1. Định nghĩa Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và...

Read more

Ưu và nhược điểm của giải pháp phần mềm nguồn mở

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #OPEN-SOURCE

Tìm hiểu ưu nhược điểm của giải pháp phần mềm nguồn mở ? Ưu Điểm 1. Sử dụng miễn phí Đối với phần mềm mã nguồn mở thì tính miễn phí luôn là một đặc điểm vốn có và cũng có thể nói đó là ưu điểm lớn nhất của loại phần mềm này. Không cần tốn quá nhiều thời...

Read more

Stored Procedure trong SQL

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Stored Procedure trong SQL Procedure là thủ tục nội tại không trả về giá trị và là một chương trình trong cơ sở dữ liệu gồm nhiều câu lệnh mà chúng ta lưu lại cho những lần sử dụng sau. Trong SQL Server, chúng ta có thể truyền các tham số vào procedure,...

Read more

Function trong SQL

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Function trong SQL Server Function là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và được tạo ra với mục đích sử dụng lại. Trong SQL Server, function được lưu trữ và có thể truyền các tham số vào cũng như trả...

Read more

Mục đích sử dụng SQL Server

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Mục đích sử dụng SQL Server Tổng hợp các công dụng của SQL server: Tạo cơ sở dữ liệu. Duy trì cơ sở dữ liệu. Phân tích dữ liệu bằng SSAS-SQL Server Analysis Services. Tạo báo cáo bằng SSRS-SQL Server Reporting Services. Thực hiện quá trình ELT(Extract-Transform-Load)...

Read more