Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Sample Project1 Exam Questions

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

Sample Project1 Exam Questions 1. Two software developers on your project disagree on how to design an important part of a system. There are several technologies and methodologies they could use. What should be the primary driver in deciding how to proceed?...

Read more

Result of Sample PMP Exam Questions

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

Result of Sample PMP Exam Questions 1. c; 2. d; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. d; 8. a; 9. c; 10. a; 11. b; 12. c; 13. c; 14. c; 15. d; 16. d; 17. c;18. a; 19. b; 20. b

Read more

Sample PMP Exam Questions

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

Sample PMP Exam Questions 1. A document that formally recognizes the existence of a project is a ________. a. Gantt chart b. WBS c. project charter d. scope statement 2. Decomposition is used in developing ________. a. the management plan b. the communications...

Read more

NHỮNG KÌ THI NÀO HOẶC CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN?

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

NHỮNG KÌ THI NÀO HOẶC CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN? Trong những năm gần đây, một số tổ chức đã phát triển thêm các chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án và quản lý dự án CNTT nói riêng. Một số liên quan đến việc làm bài kiểm tra, trong khi những...

Read more

Tìm hiểu về Project+ Certification

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

DỰ ÁN + CHỨNG NHẬN LÀ GÌ? Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Máy tính (CompTIA) là nhà phát triển lớn nhất thế giới về các kỳ thi chứng chỉ CNTT trung lập với nhà cung cấp. Đến năm 2009, hơn một triệu người trên toàn thế giới đã đạt được chứng chỉ CompTIA...

Read more

​​​​​​​CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ?

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ? Viện Quản lý Dự án (PMI) cung cấp chứng nhận là Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP). PMI cũng cung cấp các chứng nhận khác, như được mô tả sau trong phần này. Như đã đề cập trong Chương 1, số người kiếm được chứng chỉ PMP tăng nhanh trong...

Read more

Information Technology Project Management, Eighth Edition (bản dịch: tiếng Việt)

January 12 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

Information Technology Project Management, Eighth Edition (bản dịch: tiếng Việt) Nhiều tổ chức ngày nay có một mối quan tâm mới hoặc đổi mới trong quản lý dự án. Chi tiêu CNTT trên toàn thế giới là 3,8 nghìn tỷ đô la trong năm 2014, tăng 3,2% so với chi...

Read more

Plan To Live My Best Life In 2020

January 8 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PLAN

Live the best life in 2020 2020 has arrived, and I am wondering how to live your best life, I am in the right place. When I am busy, this means I need to prep ahead and get organized well in advance. Similarly, I want to make sure that you start 2020...

Read more