Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Thành ngữ hay dùng trong cuộc sống bằng tiếng Anh

September 28 2019 , Written by Dionysus Published on #English

Thành ngữ hay dùng trong cuộc sống bằng tiếng Anh

Don't put off until tomorrow what you can do today :Việc hôm nay chớ để ngày mai
A wolf con't eat wolf :Hổ dữ không ăn thịt con
The tongue has no bone but it breaks bone :Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Don't judge a book by its cover :Đừng trông mặt mà bắt hình dong
Silence is golden :Im lặng là vàng
Time and tide wait for no man :Thời gian có chờ đợi ai bao giờ
Tell me who your friends are and I'll tell you who you are  :Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
A stranger nearby is better than a far away relative  :Bán bà con xa mua láng giềng gần
Raining cats and dogs :Mưa như trút nước
Robbing a cradle :Trâu già gặm cỏ non


Haste makes waste :Dục tốc bất đạt
Habit cures habit :Lấy độc trị độc
Grasp all, lose all :Tham thì thâm
Give him an inch and he will take a yard :Được voi đòi tiên
Fine words butter no parsnips :Có thực mới vực được đạo
Far from the eyes, far from the heart :Xa mặt cách lòng
Every bird loves to hear himself sing :Mèo khen mèo dài đuôi
Diligence is the mother of success :Có công mài sắt có ngày nên kim
Diamond cuts dinmond :Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Catch the bear before you sell his skin :Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng


Calamity is man's true touchstone :Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Beauty is only skin deep :Cái nết đánh chết cái đẹp
Barking dogs seldom bite :Chó sủa chó không cắn
A clean fast is better than a dirty breakfast :Giấy rách phải giữ lấy lề
A bad beginning makes a bad endling :Đầu xuôi đuôi lọt
One swallow doesn't make a summer :Một con én không làm nổi mùa xuân
No pain, no gain :Có làm thì mới có ăn
Ignorance is bliss :Không biết thì dựa cột mà nghe
You're only young once :Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
It's a small world: Trái đất tròn


Everyone has their price :Mỗi người đều có giá trị riêng
Walls have ears :Tường có vách
The truth will out :Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
The more the merrier: Càng đông càng vui
All work and no play makes Jack a dull boy: Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một người nhàm chán
Practice makes perfect :Có công mài sắt có ngày nên kim
So far so good :Mọi thứ vẫn tốt đẹp
Love is blind :Tình yêu mù quáng
Two can play that game :Ăn miếng trả miếng
The die is cast :Bút sa gà chết


Beauty is the eye of the beholder :Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng
Like father, like son :Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
Money makes the mare go :Có tiền mua tiên cũng được
Penny wise pound foolish:Tham bát bỏ mâm
Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
East or West, home is best :Không đâu tốt bằng ở nhà
Men make houses, women make homes :Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
Still waters run deep :Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi
Don't trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào
It's an ill bird that fouls its own nest :Vạch áo cho người xem lưng


Save for a rainy day: Làm khi lành để dành khi đau
No rose without a thorn :Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn
A woman gives and forgives, a man gets and forgets :Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
Honesty is the best policy :Thật thà là thượng sách
When in Rome ,do as the Romans do :Nhập gia tùy tục
Once bitten, twice shy :Chim phải đạn sợ cành cong
The grass are always green on the other side of the fence :Đứng núi này trông núi nọ
Money is a good servant but a bad master :Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
Better safe than sorry :Cẩn tắc vô áy náy

smiley

Share this post
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post