Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

tester

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm (phần 2)

May 4 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Phần mềm - Được thể hiện với 3 bộ phận cấu thành Tập các lệnh- chương trình máy tính Cấu trúc dữ liệu – được lưu trữ trên bộ nhớ, gồm việc lưu trữ thông tin được mã hóa Các tài liệu kỹ thuật liên quan - mô tả quá trình và hướng dẫn sử dụng hiệu quả -Đặc...

Read more

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm (phần 1)

May 4 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm 1. Các khái niệm cơ bản - Phần mềm(software)- theo nghĩa hẹp là 1 tập hợp các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình-> giải quyết bài toán - Công nghệ (engineering) là cách sử dụng các công cụ, kỹ thuật...

Read more

Difference between Audit and Inspection, Testing and Debugging

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Difference between Audit and Inspection Audit : A systematic process to determine how the actual testing process is conducted within an organization or a team. Generally, it is an independent examination of processes which are involved during the testing...

Read more

Difference between Quality Assurance,Quality Control & Testing

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Difference between Quality Assurance, Quality Control & Testing Quality Assurance Quality Control Testing Activities which ensure the implementation of processes, procedures, and standards in context to verification of developed software and intended...

Read more

Difference between Verification & Validation

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Difference between Verification & Validation Verification Validation Are you building it right? Are you building the right thing? Ensure that the software system meets all the functionality. Ensure that functionalities meet the intended behavior. Verification...

Read more

When to start and stop testing?

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

When to start and stop testing? An early start to testing reduces the cost, time to rework and error-free software that is delivered to the client. However, in the Software Development Life Cycle (SDLC) testing can be started from the Requirements Gathering...

Read more

Testing (Validation) Principles

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Testing (Validation) Principles: 1. The primary role of software testing is two-fold: - Determine if the system meets specifications (developer view); - Determine whether the system meets operational business and user needs (sponsor/customer/user view)....

Read more

Defect tracking

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Defect tracking The defect is the variance from the desired product attribute (it can be a wrong, missing or extra data). It can be of two types – Defect from the product or variance from customer/user expectations. It is a flaw in the software system...

Read more

Test Case Development

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Test Case Development A test case is a detailed procedure that fully tests a feature or an aspect of a feature. While the test plan describes what to test, a test case describes how to perform a particular test. You need to develop test cases for each...

Read more

Types of errors with examples

May 3 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Types of errors with examples User Interface Errors : Missing/Wrong Functions Doesn’t do what the user expects, Missing information, Misleading, Confusing information, Wrong content in Help text, Inappropriate error messages. Performance issues - Poor...

Read more
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>