Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm (phần 1)

May 4 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm
1.    Các khái niệm cơ bản
-    Phần mềm(software)- theo nghĩa hẹp là 1 tập hợp các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình-> giải quyết bài toán
-    Công nghệ (engineering) là cách sử dụng các công cụ, kỹ thuật để giải quyết vấn đề
-    Công nghệ phần mềm (SE – sofware engineering): áp dụng các công cụ, các kỹ thuật một cách có hệ thống để phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính.
-    Phát triển phần mềm (SW Development) – quá trình từ khi quyết định sản xuất phần mềm đến khi chuyển giao cho khách hàng
-    Bảo trì (Maintetance)- quá trình khắc phục lỗi, thay đổi logic -> phần mềm tốt hơn
-    Loại bỏ (Retirement) – thay thế ứng dụng bằng ứng dụng mới


2.    Tiến hóa của phần mềm
-    Những năm đầu (từ 1950 đến 1960):
         + mỗi máy sử dụng cho một ứng dụng riêng
         + phương thức xử lý theo lô (batch). Việc phát triển phần mềm chưa được quản lý, môi trường lập trình có tính cá nhân
-    Thời kỳ năm 1960 đến giữa những năm 1970:
         + các hệ thống đa nhiệm, đa người dùng xuất hiện-> tương tác người máy
         + tiến bộ lưu trữ trực tuyến làm xuất hiện thế hệ đầu tiên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu
         + yêu cầu lớn về công việc bảo trì phần mềm
-    Thời kỳ giữa những năm 1970 đến đầu năm 1990:
         + hệ thống phân tán xuất hiện làm tăng quy mô và độ phức tạp của phần mềm ứng dụng
         + mạng máy tính phát triển mạnh-> nhu cầu truy cập dữ liệu trực tuyến
         + công nghệ chế tạo máy tính phát triển-> chi phí cho phần mềm tăng
-    Thời kỳ sau 1990:
         + kỹ nghệ hướng đối tượng đang nhanh chóng thay thế cách tiếp cận phát triển phần mềm truyền thống
         + sự phát triển của internet-> phát triển nhanh về phần cứng và phần mềm
         + phần mềm trí tuệ nhân tạo ứng dụng các thuật toán phi số như hệ chuyên gia, mạng noron nhân tạo được ứng dụng


3.    Khủng hoảng phần mềm
-    Từ sự tiến hóa của phần mềm => thách thức:

 • Sự tăng quy mô của phần mềm
 • Sự tăng chi phí làm phần mềm
 • Sự kéo dài thời gian phát triển một phần mềm
 • Sự phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người làm phần mềm
 • Chất lượng của phần mềm không ổn định
 • Sự thiếu kinh nghiệm làm phần mềm
 • Gánh nặng bảo trì hệ thống cũ để tiếp tục hoạt động

-    Thách thức phát triển phần mềm gia tăng, nguyên nhân:

 • Khả năng phần mềm không thể sử dụng hết được tiền năng của phần cứng
 • Khả năng xây dựng phần mềm không bắt nhịp được với nhu cầu sử dụng phần mềm tăng lên, đặc biệt là khi internet phát triển
 • Quy mô và độ phức tạp của phần mềm ngày càng tăng
 • Khả năng bảo trì hệ thống phần mềm cũ tồn tại khó khăn và chi phí lớn
Share this post
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post