Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

sql

Stored Procedure trong SQL

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Stored Procedure trong SQL Procedure là thủ tục nội tại không trả về giá trị và là một chương trình trong cơ sở dữ liệu gồm nhiều câu lệnh mà chúng ta lưu lại cho những lần sử dụng sau. Trong SQL Server, chúng ta có thể truyền các tham số vào procedure,...

Read more

Function trong SQL

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Function trong SQL Server Function là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và được tạo ra với mục đích sử dụng lại. Trong SQL Server, function được lưu trữ và có thể truyền các tham số vào cũng như trả...

Read more

Mục đích sử dụng SQL Server

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Mục đích sử dụng SQL Server Tổng hợp các công dụng của SQL server: Tạo cơ sở dữ liệu. Duy trì cơ sở dữ liệu. Phân tích dữ liệu bằng SSAS-SQL Server Analysis Services. Tạo báo cáo bằng SSRS-SQL Server Reporting Services. Thực hiện quá trình ELT(Extract-Transform-Load)...

Read more