Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Mục đích sử dụng SQL Server

December 7 2019 , Written by tokyo_ai Published on #SQL

Mục đích sử dụng SQL Server

Tổng hợp các công dụng của SQL server:

  •  Tạo cơ sở dữ liệu.
  •  Duy trì cơ sở dữ liệu.
  •  Phân tích dữ liệu bằng SSAS-SQL Server Analysis Services.
  • Tạo báo cáo bằng SSRS-SQL Server Reporting Services.
  • Thực hiện quá trình ELT(Extract-Transform-Load) bằng SSIS-SQL Server
  • Integration Services.

 

Share this post
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post