Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm (phần 2)

May 4 2019 , Written by Harry Published on #TESTER

Phần mềm

- Được thể hiện với 3 bộ phận cấu thành

 • Tập các lệnh- chương trình máy tính
 • Cấu trúc dữ liệu – được lưu trữ trên bộ nhớ, gồm việc lưu trữ thông tin được mã hóa
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan -  mô tả quá trình và hướng dẫn sử dụng hiệu quả

-Đặc trưng của phần mềm

 • Phần mềm là hệ thống logic, không phải là hệ thống vật lý
 • Được phát triển mà không biết trước được hiệu quả và giá thành cụ thể
 • Phần mềm không hỏng đi mà sẽ thoái hóa theo thời gian -  đường cong lỗi thực tế và lý tưởng
 • Thường được xây dựng theo đơn đặt hàng của khách
 • Bản chất là có sự phức tạp và tính thay đổi
 • Hiện nay chủ yếu được phát triển theo nhóm

-Phân loại phần mềm

Có nhiều cách phân loại phân mềm:

 • Theo mức độn hoàn thiện
 • Theo vai trò chức năng
 • Theo lĩnh vực

-Tiêu chuẩn phần mềm tốt

Khó trả lời cho câu hỏi này, nhưng có một số tiêu chí:

 • Đạt được mục tiêu thiết kế đề ra
 • Chi phí vận hành là chấp nhận được
 • Đáp ứng được chuẩn mực của hệ thống thông tin hiện hành
 • Sản phẩm tạo ra có giá trị xác đáng, thiết thực góp phần làm nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Bảo trì được, không tốn kém
 • Có tính khả dụng – dễ dàng đối với nhiều đối tượng
 • Mềm dẻo, có khả năng thích nghi cho việc phát triển tiếp
 • Tính khả chuyển : dễ dàng chuyển đổi môi trường
Share this post
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post