Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
dionysus

​​​​​​​CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ?

January 13 2020 , Written by tokyo_ai Published on #PM, #PROJECT MANAGEMENT

CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ?
 Viện Quản lý Dự án (PMI) cung cấp chứng nhận là Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP). PMI cũng cung cấp các chứng nhận khác, như được mô tả sau trong phần này. Như đã đề cập trong Chương 1, số người kiếm được chứng chỉ PMP tăng nhanh trong 10 năm qua; hơn 467.000 người đã tổ chức chứng nhận tính đến cuối năm 2011.
Hiện tại,có PMP tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới. Thông tin chi tiết về chứng nhận PMP, Cẩm nang chứng nhận PMP và một ứng dụng trực tuyến có sẵn từ trang web PMI lề (www.pmi.org) theo Chứng nhận. Thông tin sau đây là được trích từ trang web PMI:

"Giấy chứng nhận chuyên nghiệp của PMI Nhật Bản (PMP) ® là chứng nhận quan trọng nhất được công nhận cho các nhà quản lý dự án. Được công nhận và yêu cầu toàn cầu, PMP® chứng minh rằng bạn có kinh nghiệm, trình độ học vấn và năng lực để lãnh đạo và chỉ đạo các dự án. Sự công nhận này được nhìn thấy thông qua việc tăng thị trường cho người sử dụng lao động và mức lương cao hơn;"

Chứng chỉ PMP được xếp hạng đầu tiên trong một nghiên cứu mô tả 15 chứng chỉ CNTT trả tiền cao nhất năm 2012. Kiến thức toàn cầu đã khảo sát hàng ngàn chuyên gia CNTT và phát triển các bảng xếp hạng sau dựa trên các chứng nhận nhận được ít nhất 200 phản hồi để có được con số lương chính xác theo thống kê . Năm chứng chỉ hàng đầu và mức lương trung bình như sau:

 • PMP® (Project Management Professional)—$111,209
 • CISSP® (Certified Information Systems Security Professional) -$110,342
 • CCDA® (Cisco Certified Design Associate)—$101,915
 • ITIL® v3 Foundation—$97,691
 • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)—$91,6502

Kể từ tháng 5 năm 2012, PMI cung cấp các chứng nhận sau. Danh sách này cũng cho thấy số người tích cực giữ từng chứng chỉ kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2012. Lưu ý rằng PMP là chứng nhận phổ biến nhất:

 • PMP® (Project Management Professional)—472,102 active holders
 • CAPM® (Certified Associate in Project Management)—17,268
 • PgMP® (Program Management Professional)—771
 • PMI-ACP® (PMI Agile Certified Practitioner)—655
 • PMI-RMP® (PMI Risk Management Professional)—1,323
 • PMI-SP® (PMI Scheduling Professional)—6323

PMI đã phát triển chứng nhận CAPM như một bước đệm để chứng nhận PMP. Bạn không cần kinh nghiệm làm việc để có chứng chỉ CAPM nếu bạn có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương và đã hoàn thành 23 giờ học tập của giáo dục quản lý dự án. Không có điều kiện tiên quyết cho kỳ thi CompTIA Projectþ. Bạn có thể muốn xem xét nhận chứng chỉ CAPM hoặc Projectþ hoặc chỉ đợi cho đến khi bạn có đủ kinh nghiệm để có được chứng chỉ PMP phổ biến hơn. Các yêu cầu cho chứng nhận PMP được mô tả trong phần tiếp theo.

Các yêu cầu để kiếm và duy trì chứng chỉ PMP?
Bạn có thể đăng ký để thực hiện bài kiểm tra PMP trực tuyến hoặc bạn có thể điền vào các mẫu đơn đăng ký và gửi qua séc. Trước khi đăng ký làm bài kiểm tra, bạn phải đáp ứng bốn yêu cầu sau:

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án. Chứng chỉ PMP yêu cầu tất cả các ứng viên có bằng cử nhân phải có tối thiểu ba năm kinh nghiệm quản lý dự án duy nhất, không chồng chéo, trong đó ít nhất 4.500 giờ được dành cho các dự án hàng đầu và chỉ đạo. Ứng viên không có bằng cử nhân phải có tối thiểu năm năm kinh nghiệm quản lý dự án duy nhất, không chồng chéo, trong đó ít nhất 7.500 giờ được dành cho các dự án hàng đầu và chỉ đạo. Đọc Cẩm nang PMP tại trang web PMI để biết thêm chi tiết. Trong cả hai trường hợp, kinh nghiệm phải được tích lũy trong vòng tám năm kể từ ngày nộp đơn. Nhân viên PMI sẽ xem xét trình độ của bạn và cho bạn biết nếu bạn có đủ điều kiện để tham gia kỳ thi PMP. Bạn không thể làm bài kiểm tra mà không có trình độ kinh nghiệm này.
 • Tài liệu ít nhất 35 giờ liên lạc của giáo dục quản lý dự án. Một giờ liên lạc được định nghĩa là một giờ tham gia vào một hoạt động học tập. Không có khung thời gian cho yêu cầu này. Chương trình có thể được cung cấp bởi một trường đại học hoặc cao đẳng, một công ty đào tạo hoặc tư vấn độc lập, một chương PMI, Nhà cung cấp khóa học đã đăng ký PMI (REP), một chương trình do công ty tài trợ hoặc một công ty đào tạo từ xa. Giờ phải bao gồm nội dung trên mọi lĩnh vực kiến thức. Bạn phải liệt kê tiêu đề khóa học, tổ chức, ngày và số giờ cho mỗi khóa học. Ví dụ: nếu bạn đã tham gia các khóa học tại một trường đại học cách đây 10 năm bao gồm 20 giờ hướng dẫn liên quan đến quản lý dự án, bạn có thể liệt kê các khóa học đó trong mẫu cùng với lớp luyện thi PMP hai ngày, 15 giờ.
 • Đồng ý với chứng chỉ PMP và thỏa thuận ứng cử viên và tuyên bố phát hành. Form này xác nhận rằng thông tin ứng dụng là chính xác và đầy đủ và các ứng cử viên sẽ tự thực hiện theo Quy tắc đạo đức và đạo đức nghề nghiệp, các yêu cầu phát triển chuyên nghiệp và các chính sách và quy trình chương trình chứng nhận PMI khác. Bạn có thể đơn giản chỉ cần kiểm tra một bõ để đồng ý với thông tin này khi đăng ký trực tuyến. Lưu ý rằng PMI kiểm tra ngẫu nhiên 10 đến 15 phần trăm các ứng dụng, vì vậy hãy chuẩn bị để cung cấp thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như bảng điểm đại học và chữ ký của giám sát viên hoặc người quản lý để xác minh kinh nghiệm.
 • Trả lệ phí thi phù hợp. Kể từ tháng 5 năm 2012, phí chứng nhận PMP cho bài kiểm tra trên máy tính là $ 405 cho các thành viên PMI và $ 555 cho người không phải là thành viên. Lệ phí thi lại (nếu bạn không vượt qua kỳ thi) là $ 275 cho các thành viên PMI và $ 375 cho người không phải là thành viên. Phí thành viên PMI cá nhân hàng năm là 139 đô la, bao gồm phí đăng ký 10 đô la. Lưu ý rằng sinh viên hoặc bất kỳ ai đăng ký chương trình cấp bằng tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận hoặc tương đương toàn cầu có thể tham gia PMI với tỷ lệ thành viên sinh viên chỉ $ 42 (bao gồm phí đăng ký $ 10). Nếu bạn muốn kiếm được chứng chỉ PMP của mình, việc tham gia PMI không chỉ vì tiết kiệm tài chính mà còn vì các lợi ích khác. Tham khảo trang web PMI về thông tin thành viên.

Bước cuối cùng để đạt được chứng chỉ PMP là vượt qua kỳ thi! Sau khi PMI gửi cho bạn thư đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký để thực hiện bài kiểm tra PMP tại một số trang web thử nghiệm khác nhau. Bạn phải thực hiện bài kiểm tra trong vòng một năm sau khi nhận được thư đủ điều kiện, bao gồm các chi tiết đầy đủ để lên lịch cho bài kiểm tra của bạn. Tính đến tháng 5 năm 2012, kỳ thi PMP bao gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm, 25 trong số đó được coi là câu hỏi trước mà không ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Các câu hỏi trước được đặt ngẫu nhiên trong suốt kỳ thi và được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của các câu hỏi kiểm tra trong tương lai. Mặc dù bạn không thể sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập trong kỳ thi, bài kiểm tra trên máy tính bao gồm một máy tính để giúp bạn trả lời một số câu hỏi. Bạn cũng được cung cấp hai mẩu giấy trắng để bạn có thể viết ra các công thức hoặc thông tin khác sau khi bạn vào phòng thi, nhưng bạn không thể mang theo ghi chú hoặc tài liệu khác. Các câu hỏi trong mỗi bài kiểm tra được chọn ngẫu nhiên từ một ngân hàng kiểm tra lớn, vì vậy mỗi người nhận được các câu hỏi khác nhau. Bài kiểm tra đầu tiên là một hướng dẫn máy tính 15 phút để bạn làm quen với các cơ chế của bài kiểm tra. Bạn có bốn giờ để làm bài kiểm tra trên máy vi tính. Trước đây, PMI coi điểm vượt qua là 60,5%, hoặc ít nhất 106 câu trả lời đúng trong số 175 câu hỏi được ghi, nhưng PMI không còn công bố số điểm bắt buộc. Tỷ lệ đậu đã được thay đổi nhiều lần để đạt được mục tiêu PMI, có khoảng 75% số người vượt qua kỳ thi. PMI sử dụng Kỹ thuật Angoff sửa đổi, một tiêu chuẩn thực hành công nghiệp chứng nhận, để xác định điểm vượt qua. PMI đánh giá và sửa đổi kỳ thi hàng năm. Hãy nhớ tham khảo trang web PMI cánh đồng để biết bất kỳ thông báo nào về các thay đổi đối với bài kiểm tra PMP.

PMI cung cấp một chương trình phát triển chuyên nghiệp để duy trì chứng chỉ PMP. Để duy trì trạng thái PMP của bạn, bạn phải kiếm được ít nhất 60 Đơn vị phát triển chuyên nghiệp trong vòng ba năm, trả phí chứng nhận ba năm một lần khi bạn gia hạn chứng nhận (60 đô la cho các thành viên kể từ tháng 5 năm 2012) và đồng ý tiếp tục tuân thủ Quy tắc của PMI về đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp. Cẩm nang PMP, có sẵn từ trang web PMI, cung cấp thêm chi tiết về việc duy trì trạng thái PMP của bạn.

Cấu trúc và nội dung của kỳ thi PMP

Kỳ thi PMP dựa trên thông tin từ toàn bộ cơ quan quản lý dự án về kiến thức và từ lĩnh vực trách nhiệm nghề nghiệp. Về cơ bản, bài kiểm tra đánh giá các khái niệm và thuật ngữ trong PMI’s PMBOK® Guide; các văn bản như thế này giúp củng cố sự hiểu biết của bạn về các chủ đề chính trong quản lý dự án. Bảng B-1 cho thấy phân tích gần đúng các câu hỏi trong bài kiểm tra PMP theo nhóm quy trình kể từ tháng 5 năm 2012. Thí sinh nên xem lại thông tin bài kiểm tra cập nhật trên trang web PMI để đảm bảo rằng họ đang sử dụng thông tin mới nhất. Hãy nhớ rằng văn bản này dựa trên PMI’s PMBOK® Guide, Phiên bản thứ năm. Bài kiểm tra PMP rất có thể sẽ dựa trên phiên bản thứ năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Phiên bản thứ năm có một số thay đổi so với phiên bản thứ tư, vì vậy hãy đảm bảo nghiên cứu phiên bản chính xác cho bài kiểm tra của bạn. PMI cũng cung cấp các câu hỏi thi mẫu từ trang web của mình. Trang web đồng hành cho cuốn sách này có liên kết đến trang web PMI và các trang web khác có chứa các câu hỏi mẫu miễn phí. Ngoài ra, hãy truy cập trang web của tác giả tại www.kathyschwalbe.com để cập nhật thường xuyên hơn.

Bài kiểm tra PMP bao gồm ba loại câu hỏi cơ bản:

 1. Các câu hỏi khái niệm kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các thuật ngữ và khái niệm chính trong quản lý dự án. Ví dụ, bạn nên biết các định nghĩa cơ bản về các thuật ngữ như quản lý dự án và dự án và bạn nên biết các hoạt động chính của quản lý phạm vi dự án.
 2. Câu hỏi ứng dụng kiểm tra khả năng của bạn để áp dụng các kỹ thuật cho các vấn đề cụ thể. Ví dụ: một câu hỏi có thể cung cấp thông tin để xây dựng sơ đồ mạng và yêu cầu bạn tìm đường dẫn quan trọng hoặc xác định mức độ chùng có sẵn trên đường dẫn khác. Bạn có thể được cung cấp thông tin về chi phí và lịch biểu và được yêu cầu tìm lịch biểu hoặc chỉ số hiệu suất chi phí bằng cách áp dụng các công thức giá trị kiếm được.
 3. Câu hỏi đánh giá cung cấp các tình huống hoặc kịch bản để bạn phân tích. Ví dụ, một câu hỏi có thể hỏi bạn sẽ làm gì để đáp lại dự án có nhiều vấn đề, với thông tin được cung cấp. Hãy nhớ rằng tất cả các câu hỏi là nhiều lựa chọn, vì vậy bạn phải chọn câu trả lời tốt nhất từ các tùy chọn được cung cấp.

Bạn nên chuẩn bị cho kỳ thi PMP như thế nào?
Để chuẩn bị cho kỳ thi PMP, điều quan trọng là phải hiểu cách học tập và kiểm tra của bạn, và sử dụng các tài nguyên và kỹ thuật học tập phù hợp nhất với bạn. Hãy xem xét các câu hỏi quan trọng sau đây:

 • Bạn có phải là người làm bài kiểm tra tốt? Một số người là học sinh rất giỏi và làm tốt bài kiểm tra trắc nghiệm, nhưng những người khác thì không. Nếu bạn không thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm dài trong một thời gian, có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
 • Bạn cần tự tin đến mức nào trước khi làm bài kiểm tra? Điểm vượt qua được sử dụng là 61 phần trăm, nhưng hầu hết mọi người đề nghị bạn luôn đạt ít nhất 70 phần trăm trong các bài kiểm tra thực hành trước khi bạn thực hiện bài kiểm tra thực sự. Chứng chỉ PMP của bạn sẽ không hiển thị điểm số cuối cùng của bạn, vì vậy vượt qua bài kiểm tra là sự cân nhắc quan trọng duy nhất.
 • Bao nhiêu thông tin bạn cần xem lại trước khi làm bài kiểm tra? PMBOK® Guide, Phiên bản thứ năm và văn bản này sẽ cung cấp đủ nội dung, nhưng nhiều người muốn xem lại nhiều thông tin hơn trước khi thực hiện bài kiểm tra PMP. Một số công ty bán sách, bài kiểm tra mẫu, CD-ROM, ứng dụng điện thoại và âm thanh hoặc cung cấp các khóa học được thiết kế để giúp mọi người vượt qua kỳ thi PMP. Có ngay cả một Chứng nhận PMP cho cuốn sách Dummies bao gồm một đĩa CD-ROM các câu hỏi mẫu. Xem phần Bài đọc được đề xuất của trang Web đồng hành để biết danh sách các tài nguyên được đề xuất. Nhiều tài nguyên trong số này, chẳng hạn như www.pmstudy.com và www.bestsamplequestions.com, đều miễn phí.
 • Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian và tiền bạc để học cho kỳ thi PMP? Một số người có ít thời gian rảnh hoặc tiền để dành cho các khóa học hoặc tài liệu bổ sung, và thà tham gia kỳ thi PMP với ít sự chuẩn bị; nếu họ không vượt qua lần thử đầu tiên, họ sẽ biết rằng cần phải nghiên cứu chuyên sâu hơn vào lần tới. Mặc dù phí kiểm tra lại là $ 275 cho các thành viên PMI, chi phí này thường thấp hơn so với hầu hết các khóa luyện thi. Dành thời gian và tiền bạc bạn cần để cảm thấy đủ tự tin để vượt qua kỳ thi, nhưng đừng bỏ qua quá nhiều.
 • Bạn có biết thuật ngữ của PMI? Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết về quản lý dự án, hãy nghiên cứu tài liệu trong PMBOK® Guide, Phiên bản thứ năm trước khi thực hiện bài kiểm tra. Các PMP tình nguyện đã tạo ra bài kiểm tra và họ thường tham khảo thông tin từ PMBOK® Guide, Phiên bản thứ năm khi viết câu hỏi. Nhiều người quản lý dự án xuất sắc có thể trượt kỳ thi nếu họ không sử dụng thuật ngữ hoặc quy trình PMI trong công việc của họ.
 • Bạn có thực sự hiểu được ba ràng buộc của quản lý dự án? Nhiều câu hỏi trong kỳ thi PMP dựa trên phạm vi kiến thức, thời gian và chi phí. Bạn nên làm quen với các biểu đồ dự án, WBS, sơ đồ công việc thuần, phân tích đường dẫn quan trọng, ước tính chi phí và giá trị kiếm được trước khi bạn thực hiện bài kiểm tra.
 • Bạn có muốn gặp gỡ những người khác trong lĩnh vực quản lý dự án khi bạn học cho kỳ thi PMP của mình không? Một số chương của PMI cung cấp các khóa học ôn thi PMP. Các khóa học này thường là một cách tốt để kết nối với các nhà quản lý dự án địa phương khác hoặc những người sẽ sớm trở thành người quản lý dự án. Nhiều tổ chức khác cung cấp các khóa học trực tuyến và hướng dẫn trong quá trình chuẩn bị PMP, nơi bạn cũng có thể gặp gỡ mọi người trong lĩnh vực này. Một số tổ chức cung cấp các nhóm học tập nội bộ của riêng họ như một phương tiện kết nối và vượt qua kỳ thi PMP.
 • Bạn có cần hỗ trợ thêm, tạo áp lực, hoặc khuyến khích để vượt qua kỳ thi PMP? Có một số hỗ trợ và áp lực đồng đẳng tích cực có thể giúp bạn thực hiện và vượt qua kỳ thi một cách kịp thời. Nếu bạn không muốn tham gia một nhóm học tập, chỉ cần nói với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân yêu rằng bạn dự định vượt qua kỳ thi PMP vào một ngày nhất định có thể cung cấp động lực để thực hiện. Bạn cũng có thể tự thưởng cho mình sau khi bạn vượt qua kỳ thi.
 • Bạn sẵn sàng đầu tư bao nhiêu để có được chứng chỉ PMP? Nếu bạn có thời gian và tiền bạc, bạn có thể tham gia một trong những khóa học chuyên sâu mà một số công ty cung cấp. Chỉ cần đọc một vấn đề của Mạng PM để xem một số quảng cáo gần đây. Các khóa học này thường kéo dài bốn đến năm ngày và có giá từ 2.000 đến 5.000 đô la. Công ty cung cấp khóa học sẽ đưa bạn đến lớp với trình độ chuyên môn của bạn để thực hiện bài kiểm tra PMP đã hoàn thành và bạn sẽ thực hiện bài kiểm tra PMP vào ngày thứ tư hoặc thứ năm của lớp. Nếu bạn không vượt qua được, nhiều công ty đào tạo sẽ cho phép bạn tham gia lớp học một lần nữa mà không phải trả thêm phí. Nếu bạn không có tiền để chi tiêu, bạn có thể tìm thấy một số tài nguyên miễn phí. Bạn cũng có thể tham gia một nhóm học tập, thành lập nhóm của riêng bạn hoặc chỉ cần làm bài kiểm tra và xem cách bạn làm. Tuy nhiên, cố gắng không học cho kỳ thi quá mức; nếu bạn biết rõ tài liệu và đang vượt qua các kỳ thi thực hành, hãy tin tưởng vào bản thân và kỹ năng của bạn. Nếu bạn cần làm bài kiểm tra lần thứ hai để vượt qua, hãy làm như vậy.

10 lời khuyên cho kỳ thi PMP

 1. Bài kiểm tra PMP dựa trên máy tính và bắt đầu với một hướng dẫn ngắn về cách sử dụng phần mềm kiểm tra. Phần mềm giúp bạn dễ dàng đánh dấu các câu hỏi bạn muốn xem lại sau đó và học cách đánh dấu các câu hỏi rất hữu ích. Sử dụng tính năng này có thể cho bạn cảm giác về việc bạn đang làm bài kiểm tra tốt như thế nào. Đó là một ý tưởng tốt để đi qua mọi câu hỏi một cách nhanh chóng và đánh dấu các câu hỏi sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để trả lời. Nếu bạn đánh dấu 60 câu hỏi hoặc ít hơn, bạn nên vượt qua bài kiểm tra.
 2. Thời gian dành cho bài kiểm tra là bốn giờ và mỗi câu hỏi trắc nghiệm có bốn lựa chọn trả lời. Bạn nên có nhiều thời gian để hoàn thành kỳ thi. Sử dụng hai đến ba giờ đầu tiên để đi qua tất cả các câu hỏi. Đừng dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ một câu hỏi. Khi bạn làm việc, đánh dấu từng câu hỏi mà bạn muốn trả lại để xem xét thêm. Sau đó sử dụng thời gian còn lại để trả lời các câu hỏi bạn đã đánh dấu trước đó. Nếu bạn là một người thường làm việc vào buổi sáng, hãy lên lịch thi vào buổi sáng. Nếu bạn làm việc tốt hơn sau bữa trưa, hãy lên lịch kiểm tra buổi chiều. Hãy chắc chắn rằng bạn tỉnh táo và nghỉ ngơi tốt khi bạn đi thi.
 3. Một số người tin rằng tốt hơn là thay đổi một câu trả lời nếu bạn không chắc chắn về nó. Nếu bạn nghĩ rằng một câu trả lời khác sẽ tốt hơn sau khi đọc lại câu hỏi, thì hãy thay đổi câu trả lời của bạn. Đừng cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nếu quá khó. Tiếp tục và tập trung vào các câu hỏi bạn có thể trả lời chính xác.
 4. Đừng quá căng thẳng hoặc đi sâu vào các câu hỏi. Không có câu hỏi mẹo, mặc dù một số có thể được diễn tả kém. Hãy nhớ rằng các câu hỏi được viết bởi các tình nguyện viên và là một phần của một ngân hàng thử nghiệm khổng lồ. Hầu hết các câu hỏi tương đối ngắn.
 5. Để tăng cơ hội nhận được câu trả lời đúng, trước tiên hãy loại bỏ các tùy chọn rõ ràng sai, sau đó chọn từ các tùy chọn còn lại. Dành thời gian để đọc tất cả các tùy chọn trước khi chọn một câu trả lời. Hãy nhớ rằng, bạn phải chọn câu trả lời tốt nhất có sẵn.
 6. Một số câu hỏi yêu cầu tính toán, chẳng hạn như quản lý giá trị kiếm được. Rất đáng để ghi nhớ các công thức giá trị kiếm được để bạn có thể trả lời những câu hỏi này dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính được tích hợp trong phần mềm kiểm tra trong khi làm bài kiểm tra.
 7. Bạn sẽ được cung cấp hai mảnh giấy trắng để sử dụng trong kỳ thi. Bạn có thể tự mang giấy. Trước khi bắt đầu bài kiểm tra, bạn nên viết ra các phương trình quan trọng để không phải dựa vào trí nhớ của mình. Khi bạn đến một câu hỏi liên quan đến tính toán, hãy viết chúng ra để bạn có thể kiểm tra lỗi của mình.
 8. Đọc tất cả các câu hỏi cẩn thận. Một vài phần của bài kiểm tra yêu cầu bạn trả lời ba đến bốn câu hỏi về một kịch bản. Những câu hỏi này có thể khó khăn; một số dường như có hai câu trả lời đúng, mặc dù bạn chỉ có thể chọn một. Đọc hướng dẫn cho những câu hỏi như vậy nhiều lần để chắc chắn bạn biết chính xác cách trả lời. Ngoài ra, hãy nhớ các khái niệm quan trọng như tầm quan trọng của việc sử dụng WBS, nhấn mạnh tinh thần đồng đội và thực hành công bằng chuyên nghiệp. Bạn có thể muốn bỏ qua các câu hỏi dài hơn hoặc khó hơn và trả lời những câu hỏi ngắn hơn hoặc dễ hơn trước.
 9. Nếu bạn không biết câu trả lời và cần đoán, hãy cảnh giác với những lựa chọn bao gồm các từ như luôn luôn, không bao giờ, chỉ, phải và hoàn toàn. Những từ cực đoan này thường chỉ ra câu trả lời không chính xác vì có nhiều trường hợp ngoại lệ cho các quy tắc.
 10. Sau một hoặc hai giờ, nghỉ ngơi ngắn để giải tỏa tâm trí của bạn. Bạn có thể muốn mang theo một bữa ăn nhẹ để ăn trong giờ nghỉ của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc mang theo nút tai nếu bạn có thể dễ dàng bị phân tâm bởi tiếng ồn trong phòng.

Các công thức cần biết cho kỳ thi PMP

 

Người dịch: tokyo_ai(NTS)

Nguồn: ADVICE FOR THE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) EXAM AND RELATED CERTIFICATIONS

 

Share this post
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post